Eind dit jaar is er in onder meer de ziekenhuis-, verpleeghuis-, jeugd- en gehandicaptenzorg een tekort van zo’n 56.000 mensen. Vooral vanaf 2026 neemt dat aantal sterk toe.

In 2032 dreigt het tekort op te lopen tot meer dan 155.000 werknemers, als er niks wordt gedaan. Voor zover de kabinetsmaatregelen doorgerekend kunnen worden, lijken die wel wat te helpen, maar dan nog is er een tekort van zo’n 137.000 werknemers.